Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Nyhet: Vinnova stärker innovationssystemet för sociala företag

Publicerad: 31 oktober 2018

Vinnova har beslutat om finansiering för drygt 30 miljoner kronor för att stärka innovationssystemet kring sociala företag. Projekten ska främja utvecklingen av sociala innovationer och bidra till att de kommer till användning i samhället.

Samhället behöver bli bättre på att ta tillvara den potential och nytta som det sociala företagandet skapar. Som ett led i arbetet med regeringens strategi för sociala företag finansierar Vinnova nu projekt med drygt 30 miljoner kronor för att skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället.

Alla projekt som får finansiering


Care of Business Social Innovation, SE Forum tillsammans med Impact Invest Scandinavia

Social innovation hub – norra Sverige, Coompanion Västerbotten tillsammans med Umeå Universitet Holding AB och Uminova eXpression AB

Samhällsentreprenörs-lyftet, Raoul Wallenberg Academy tillsammans med Ashoka

The Joint Way, Lunds Business Incubator tillsammans med Föreningen Resurscentrum för Kvinnor i Skåne och Lunds Universitet

Förverkliga potentialen i social innovation, Reach for Change

SoPacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer, Lunds Universitet, Socialhögskolan tillsammans med Region Skåne

Social impact innovation support, Örebro Universitet Enterprise AB tillsammans med Inkubera i Örebro AB, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Trossamfundet Svenska Kyrkan

Finansiering av sociala innovationer, Mikrofonden AB tillsammans med Coompanion Uppsala län, Ekobanken Medlemsbank och riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Samtal för ett rikare Sverige, Inkludera

Right Agenda Accelerator, Linköping Universitet Holding AB tillsammans med Civil Rights Defenders

Programmet Social innovation

I programmet Social innovation söker vi lösningar som angriper orsakerna till sociala problem på nya sätt och därigenom banar väg för att förbättra samhället. Vi arbetar för att stärka samhällets innovationskraft att möta sociala utmaningar.

Frågor?

Judit Wefer

Strategic Area Leader Transformativ Public sector and Civil society

+46 8 473 31 38

Last updated 31 October 2018

Page statistics