The strategic innovation programme Electronic Components and Systems::

Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Closed 6 September 2018

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

The offer in brief

treklover1

Vad kan man söka för?

Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt med inriktning på forskning och innovation.

treklover1

Vem kan söka?

Minst ett företag. Universitet och forskningsinstitut kan också delta i projekten.

treklover1

Hur mycket kan man söka?

Maximalt 400 000 kronor och upp till 50 procent av projektets kostnader. Total budget för utlysningen är 3 000 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet riktar vi oss speciellt till projekt inom programmets huvudutmaning att bibehålla och utveckla svensk spetskompetens inom området smartare elektronik.

  De projektförslag som kommer in ska ha som mål att lösa minst en, helst flera, behovsägares utmaningar eller problem inom ett område som är relevant för programmet.

  Bidrag kan sökas för korta genomförbarhetsstudier inför mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt med flera deltagare.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Staffan Nyström

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 30 97

  Magnus Svensson

  Programchef Smartare Elektroniksystem. Contact person regarding the focus and content of the call.

  46 706 963 617

  Åsa Finth

  Administrative issues

  46 8 473 3104

  Staffan Nyström

  Contact person regarding the assessment process as well as legal and administrative issues

  46 8 473 3097

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Page statistics Reference number 2018-02602