The strategic innovation programme Electronic Components and Systems::

Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Closed 6 September 2018

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som behåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

The offer in brief

treklover1

Vad kan man söka för?

Genomförbarhetsstudier inför större samverkansprojekt med inriktning på forskning och innovation.

treklover1

Vem kan söka?

Minst ett företag. Universitet och forskningsinstitut kan också delta i projekten.

treklover1

Hur mycket kan man söka?

Maximalt 400 000 kronor och upp till 50 procent av projektets kostnader. Total budget för utlysningen är 3 000 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet riktar vi oss speciellt till projekt inom programmets huvudutmaning att bibehålla och utveckla svensk spetskompetens inom området smartare elektronik.

  De projektförslag som kommer in ska ha som mål att lösa minst en, helst flera, behovsägares utmaningar eller problem inom ett område som är relevant för programmet.

  Bidrag kan sökas för korta genomförbarhetsstudier inför mer omfattande forsknings- och innovationsprojekt med flera deltagare.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Staffan Nyström

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 30 97

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Disruptive Improvement of the World’s most Environmentally Friendly Display Technology rdot AB SEK 399 751 Completed
  2018-03464
  Miniaturized ultrasound technologies for monitoring of components and industrial processes Swerim AB SEK 399 816 Completed
  2018-03472
  Smart reflex RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 130 000 Completed
  2018-03475
  SITARIS - Smart dIagnostics based on disTributed sensor ARrays and Image Signature recognition (Feasibility study) KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 169 000 Completed
  2018-03485
  Multi-Layer Waveguide Integration Platform for Future Millimeter-wave Systems CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 400 000 Completed
  2018-03484
  Feasibility Study: IN TEMPO - INnovative chipless TEMperature sensor and POsitioning for InviSense moisture sensor Invisense AB SEK 300 000 Completed
  2018-03477
  Optical fibre pressure sensors with enhanced sensitivity RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 400 000 Completed
  2018-03479
  Demonstration of energy efficient SiC power module with low inductance ASENSOR TECHNOLOGY AB SEK 400 000 Ongoing
  2018-03481
  THz systems 2025 Omnisys Instruments Aktiebolag SEK 200 000 Completed
  2018-03474

  Reference number 2018-02602

  Page statistics