Medtech4Health innovatörer:

Innovationer inom medicinsk teknik

Closed 6 April 2017

Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt för utveckling, analys eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården. Finansieringen ska gå till lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader.

Who can apply?

Anställda inom vård och omsorg, både hos offentliga och privata vårdgivare.

How much can you apply for?

Mellan 100 000 kronor och 1 miljon kronor per projekt. Utan medfinansiering kan ni få maximalt 500 000 kronor.
Hela erbjudandets budget är 6 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet ska stödja tillämpad klinisk forskning och utveckling eller införandet av medicintekniska innovationer. Innovationerna kan vara produkter, tjänster, 
  processer eller organisationsförändringar. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik. De ska tydligt bidra till att förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vård och omsorg.

  Erbjudandet riktar sig inte till ren grundforskning, ordinarie klinisk verksamhet eller utvärdering och tester på uppdrag från leverantörer.

  Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter. Målen är att med  bidra till följand ettt patient- och brukarcentrerat och effektivt vård- och omsorgssystem och internationell framgång för svenska MedTech-företag.

  Passar erbjudandet mitt projekt?

  Projekten som kommer att finansieras kan vara av tre typer:

  1. Projekt som ska utvärdera idéer som tagits fram hos vård- och omsorgsgivare för att visa om idéerna kan kommersialiseras.
  2. Projekt som undersöker hur man kan anpassa tjänster och organisation för att kunna implementera ny teknik. 
  3. Projekt som definierar krav och behov för hur man kan utveckla eller upphandla innovativ medicinteknisk utrustning. 


  Viktiga egenskaper för projekt som kommer att finansieras är att de är innovativa och tillväxtdrivande.

  • Innovativa: att de med hjälp av ny kunskap, ny teknik, nya modeller, nya verktyg eller en ny tillämpning kan innebära en radikal förändring.
  • Tillväxtdrivande: att de har förutsättningar för att direkt eller indirekt bidra till tillväxt för företag och organisationer inom vård och omsorg. Det innebär att projektet ska öka värdet av och kvaliten på verksamheten, eller effektivisera verksamheten. Om detta är projektents syfte, måste detta ha potential att spridas nationellt och inte bara gälla för den sökande kliniken.

  Vi välkomnar ansökningar från både offentlig och privat sektor. Samverkan med akademi, även institut, eller företrädare för patienter och brukare är önskvärt.

  Icke vårdgivande företag kan inte delta som projektpart i projekten men kan anlitas som till exempel tjänsteleverantör.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Pontus von Bahr

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa

  46 8 473 30 91

  Anna Tegnesjö

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  46 8 473 3162

  Frida Lindberg

  Kontaktperson ang. utlysningens inriktning och innehåll

  07 790 96 13

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Implementation and evaluation of digital treatment for patients with eating disorders Karolinska Institutet SEK 976 630 Ongoing 2017-02408
  ViPHS Videosupport In the PreHospital Stroke chain; step 2 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING SEK 500 000 Completed 2017-02418
  New methods for diagnosis and quantification of medical risk factors causing fall accidents among elderly Lunds universitet SEK 295 000 Completed 2017-02337
  3D bioprinting of skin for treatment of severe wounds VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING SEK 925 000 Completed 2017-02399
  The changing drug market requires an innovative analysis method VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING SEK 840 000 Ongoing 2017-02393
  Szafran Biopsy Stockholms läns landsting SEK 730 000 Completed 2017-02375
  New dermatome for split skin grafting ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING SEK 500 000 Ongoing 2017-02292
  Vidareutveckling och implementering av Hurmårdu.nu VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING SEK 500 000 Ongoing 2017-02397
  Page statistics Reference number 2016-05341