Social Impact & Growth!

Reference number 2014-05628
Coordinator IMPACTHUB STOCKHOLM AB - Impact Hub STOCKHOLM AB
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration December 2014 - May 2015
Status Completed

Purpose and goal

Social Impact & Growth dagen är en årlig konferens ägnad att stödja sociala entreprenörer med tillgång till en omgivning som stöder deras expansion för att nå ut globalt i sitt arbete för en bättre värld. Piloten den 26 april uppnådde en önskad blandning av deltagare med sociala entreprenörer som representerar 12 olika svenska startups, 8 Impact Hub Scaling Program Managers från Amsterdam, Aten, Bukarest, London, Madrid, Milano, Stockholm och Wien, 2 representanter från den sociala sektorns investeringar 2 företrädare för framgångsrikt uppskalade startups och 2 mediaexperter.

Results and expected effects

Piloten gav deltagarna goda möjligheter för kunskapsutbyte via medskapance sessioner med en varierad blandning av lokala experter, andra sociala entreprenörer, och representanter från Impact Hubs europeiska nätverk. Enkätresultaten tyder på omedelbara effekter: På frågan hur de skulle genomföra sina lärdomar planerade de redan att integrera insikter de fått under dagen i sina produkter och tjänster, att de skulle kontakta en person de blivit rekommenderade, samt att boka möte med av Impact Hub Scaling programmets Program manager

Approach and implementation

Konferensen hölls enligt principerna från Art of Hosting, vars processer syftar till att skapa maximalt deltagande och kunskapsutbyte. Dagen innehöll medskapande sessioner inriktade på att lösa verkliga tillväxtutmaningar. Enligt deltagarna var dagens höjdpunkter: faciliteringen, mångfald av idéer, blandning av deltagande företag, och en stödjande atmosfär som höjdpunkter. De 18 deltagare som fyllde i enkäten gav ett genomsnittligt betyg på 4,3 på att de vill rekommendera konferensen till andra företagare som är intresserade av att skala globalt.

External links

http://stockholm.impacthub.net/event/social-impact-and-growth-day/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.