Pilot study on life science incubation

Reference number 2015-06761
Coordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration January 2016 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektet bygger vidare på kunskap och slutsatser från projektet " Pilot study on life science incubation " som genomfördes 2016 för att stärka svensk life science inkubation. Projektet syftar till att implementera den process, affärs-, och verksamhetsmodell som togs fram under 2016 som ett förslag på hur man bedriver optimal och effektiv life science inkubation. Målet med projektet är även att identifiera och föreslå specifika KPIer för life science inkubation till VINNOVA.

Expected results and effects

Man har initierat och stöttat utarbetandet av operativa handlingsplaner baserade på de identifierade framgångsfaktorerna. Iterativt har man kontinuerligt analyserat sina respektive inkubatorverksamheter utifrån den kontinuerliga implementeringen av den verksamhets- och affärsmodell som föreslogs och baserat på de resultat som framkom i föregående års projekt “Pilot study on life science incubation” för fortsatt iterering och implementering av verksamhetsmodellen. SmiLe och KI Innovations har även tagit fram förslag på specifika KPI för life science inkubation.

Planned approach and implementation

Projektet bygger vidare på kunskap och slutsatser från projektet " Pilot study on life science incubation " som genomfördes 2016 för att stärka svensk life science inkubation. Främst skall man designa och genomföra piloter av den nya inkubatorverksamhets- /affärsmodellen som baseras på de sju nyckelfaktorer som identifierades i föregående projekt. Man skall även identifiera och föreslå exempel på specifika KPIer för life science inkubation till VINNOVA.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.