Inpipe Free Liner

Reference number 2018-01840
Coordinator INPIPE SWEDEN AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 1 431 682
Project duration June 2018 - December 2019
Status Ongoing
Venture Innovationsprojekt i företag 2018
Call Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Purpose and goal

Syftet med innovationsprojektet är att undersöka och utvärdera möjligheterna för framtagning och marknadsintroduktion av ett resursbesparande och miljövänligt re-lining system. Målsättningen är att efter innovationsprojektets genomförande ha införskaffat den produktions-, produkt-, och marknadsinformation som behövs för fullskalig produktlansering.

Expected results and effects

Projektet är centralt i Inpipes långsiktiga strategi för expansion och utveckling av företaget, som syftar till att öka företagets omsättning och säkra den fortsatta tillverkningen av företagets produkter i Inpipes fabrik i Vilhelmina.

Planned approach and implementation

Projektet kommer att genomföras i 5st arbetspaket, specificerade i innehåll och tid enligt Inpipes projektplan. Resultatet kommer efter varje steg ligga som underlag för fortsatt utveckling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.