Diagnos och rehabilitering efter stroke

Reference number 2015-03069
Coordinator Umeå Biotech Incubator AB
Funding from Vinnova SEK 1 999 999
Project duration April 2015 - March 2017
Status Completed

Purpose and goal

Målet med BIO-X projektet var att verifiera produkten samt installations- och introduktionsprocessen vid internationella rehabiliteringscentra. Projektet inkluderade även aktiviteter för att förbereda företaget för uppskalning när det gäller finansiering, produktion och distribution. Studien verifierade patientfördelar och att produkten är väl lämpad för diagnostik och rehabilitering av patienter med neglect. Den är lätt och rolig att använda med en funktionell design. Utvärderingen gjordes av arbetsterapeuter och patienter.

Expected results and effects

Leverabler och resultat av projektet är en förbättrad installationsprocess och instruktioner för användare. Det inkluderar en lista med krav på förbättringar av både hård- och mjukvara före produkten släpps på marknaden, planerad till Q2 2017. CE-märkning genomförd, vilket gav en struktur och rutiner för det interna arbetet. Efter IPR-utvärderingen beslutades att fokusera på varumärken och företagshemligheter. En strategi för hälsoekonomi har initierats. Ett investerarmemorandum är nästan färdigskrivet, möten med potentiella investerare och affärsänglar är genomförda.

Planned approach and implementation

Projektet har uppnått de uppställda målen. Det har varit svårt att förutse det exakta antalet neglectpatienter vid respektive rehabiliteringscenter, även om det antalet är tillfredsställande. Återkopplingen från patienter och personal kan inte överskattas, och kommer vara värdefulla för den kommande kommersialiseringsprocessen. Erfarna konsulter för CE-märkningen var viktigt både för klassificeringen av produkten och för de rutiner som behöver skapas i bolaget. Genom att delta på konferenser har bolaget fått viktiga kontakter samt en bra överblick på konkurrenter.

External links

www.brainstimulation.se

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.