Anatomia

Reference number 2014-03111
Coordinator Exponential AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration July 2014 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Vi har tagit ett viktigt steg mot vårt mål att göra en skillnad för hälsosystemets yngsta patienter med ett modernt digitalt hälsoverktyg för barn. Genom den spelifieringsmetodik vi utvecklar kan vi bättre förmedla kunskap och ändra attityden hos det sjuka barnet, framförallt genom motivation och engagemang. Projektet har möjliggjort att vi kunnat utveckla vår plan för hur vi bör utforma vårt verktyg så att det på bästa sätt möter användarnas behov och marknadens efterfrågan.

Results and expected effects

Vi har genom projektet utvecklat vår marknadsstrategi och har engagerat potentiella klienter och samarbetspartners. Vi har utvecklat vår lösning med en plan för gränssnittet mot patienter, läkare och föräldrar och har planerat för de olika element som plattformen kommer att inkludera för att engagera, utbilda och stimulera barnet till aktiv egenvård och formandet av goda vanor för livet.

Approach and implementation

Vi har genom projektets genomförande nått målet med att undersöka de marknadsmässiga förutsättningarna för Anatomia. Vår intervjustudie och research har hjälpt oss att engagera intresserade klienter och samarbetspartners. Vi har genomfört en omfattande marknadsanalys där vi förstått prissättningsstrategier och finansieringsmöjligheter och har vidareutvecklat vår lösning för de funktioner som Anatomia kommer att erbjuda användarna.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.