Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

DRIVERSENSE: A PLATFORM TO DESIGN, EVALUATE AND PROVIDE FUTURE ONBOARD SERVICES IN AUTONOMOUS VEHICULAR SYSTEMS

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH ICT / COS / MSL
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration July 2017 - June 2018
Status Completed

Purpose and goal

Målet med DriverSense var att leverera en ny testbädd som kunde stödja utformningen av nya fordonsgränssnitt mellan människor och de artificiella intelligensmodulerna som ansvarar för autonom körning. Projektet har byggt en realistisk körsimulator som kan komma åt, i realtid, relevanta mätvärden från människan ombord, t.ex. ögonstyrning, hjärtfrekvens, och andra biodata, och tillhandahålla en visuell återkoppling för att förklara maskinens beslutsfattande. Testbädden har replikeras både i Brasilien och Sverige och mer än 300 användartester har utförts.

Expected results and effects

En simulator har utvecklats och har implementerats både i Sverige (KTH i Kista) och Brasilien (UFMG i Minas Gerais). Dessa båda testbäddar har använts för att validera utformningen av AR gränssnitt och att kvantifiera förtroende för självkörande fordon. Result har presenterats vid flera internationella konferenser, samt visats olika event och möten i Brasilien och Sverige. Detta har lett till nya diskussion och planering till kommande projekt med större industripartners med bakgrund inom fordonsindustrin och transportindustrin som är verksamma i såväl Sverige som Brasilien.

Planned approach and implementation

Två möten har genomförts, en i Brasilien och en i Sverige. Den första fokuserade på definitionen av olika utvecklingsverktyg samt gränssnitt, medan den andra mötet fokuserade på identifiering av specifika experimentella användningsfall. Trots förseningarna av finansieringen från FAPEMIG har partnerna utfört alla planerade aktiviteter och samarbetar nu aktivt på forskarnivå och gemensamt söker ytterligare finansiering med flera partners både i Brasilien och Sverige.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 20 June 2017

Reference number 2017-01496

Page statistics