Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Henric Johnson

Henric Johnson_600.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Professor i datavetenskap, akademiskt ledarskap, forskning och högre utbildning, samverkan och innovationsekosystem

Kontaktuppgifter

+1 202 655 70 30, Henric Johnson

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Att på insidan kunna uppleva och dra lärdomar av akademins (Stanfords och Berkeleys) betydelse i ett innovationsekosystem och dess naturliga samverkan med företagen. Möjligheterna med ett visionärt ledarskap. Förmågan att tänka globalt i hur man bygger sina bolag men även när man rekryterar talanger till Silicon Valley och dess ekosystem. Slutligen, det självklara i att samarbeta mellan olika ämnesområden för att lösa de större utmaningarna.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Förmågan att se de operativa möjligheterna i att koppla samman initiativ på flera nivåer inom det svenska innovationsekosystemet – regeringskansliet, myndigheterna och utövarna. Använda min uppbyggda erfarenhet och internationella nätverk till att utöka mobiliteten (båda riktningarna) av kompetens mellan Sverige och strategiskt utvalda länder.

Last updated 21 November 2023

Page statistics