Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Emmy Hall

Expertområde

Sesign thinking, service design, business design, affärsutveckling och innovation.

Kontaktuppgifter 

073-305 46 91, Emmy Hall

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Jag har tagit med mig otroligt mycket från min tid i Silicon Valley, men framförallt så har jag vuxit som människa. Jag har blivit modigare och kaxigare. Även om jag redan innan hade erfarenhet från startup-scenen så var det först i Silicon Valley jag såg värdet av att bara göra saker och testa. Går det bra, fantastiskt! Går det snett så har man lärt sig något. Detta tänk genomsyrar allt jag gör som service designer. Det är först när man börjar testa på användare som man förstår det egentliga behovet och kan börja iterera sin idé eller sitt koncept tills det blir en värdeskapande innovation.

Det andra som jag tar med mig och vill lyfta är att kunskap stannar inte med individen. Min kunskap växer med mitt nätverk. Att känna sitt nätverk och kunna navigera sig genom det öppnar upp för otroligt mycket mer erfarenhet och kunskap.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag började som affärsutvecklare men efter otaliga stunder av reflektion valde jag att styra om min bana något för att fokusera mindre på affären och mer på användaren. Idag arbetar jag som service designer där jag alltid utgår från användaren.

Utan ett primärt fokus på användaren har man varken en tjänst eller produkt av värde, därefter kan man bygga sin affär. Att utgå från design thinking och leda om människors tankar från siffror till att skapa värde är mitt område och det jag vill bidra med i det svenska innovationssystemet. För har man värde, följer siffrorna.

Last updated 21 November 2023

Page statistics