Rubrik och ingress

Rubriker ska vara tydliga, intresseväckande och berätta något om innehållet i den följande texten. Skapa beskrivande rubriker som är ungefär 5-10 ord, gärna en hel mening.

Varje sida ska ha en tydlig och lagom lång huvudrubrik (H1). Det är också viktigt att du bryter upp sidan i flera stycken med underrubriker (H2 och H3). Det brukar vara lagom med ett eller två stycken per underrubrik.

Sammanfatta stycket i rubriken

Eftersom många läsare skumläser underrubrikerna först är det viktigt att rubriker kan läsas tagna ur sitt sammanhang. Användare med skärmläsare väljer också att bara läsa rubrikerna först för att avgöra vad som behöver läsas i mer detalj.

Dock får underrubriker aldrig innehålla information som inte finns i det följande stycket. Många användare skippar nämligen att läsa underrubrikerna när de sedan tar sig an brödtexten. Därför ska texten gå att förstå även om du tar bort underrubrikerna.

Undvik att rada underrubriker på varandra utan text emellan. Om det inte finns något att säga under en rubrik kan du oftast ta bort den.

Formatera rubriker rätt

När du använder rubriker är det viktigt att du formaterar eller taggar dem korrekt. Taggade rubriker och underrubriker:

  • värderas högre av sökmotorer, som Google.
  • tolkas rätt av uppläsningshjälpmedel.

Sidans huvudrubrik taggas automatiskt som H1-rubrik. Underrubrikerna (H2, H3) måste du tagga själv.

När du taggar rubriker får de också större sökmotorvärde. Rubriker som taggas med H1 eller H2 värderas allra högst av sökmotorer. Därför bör du få med det viktigaste sökordet för din sida i H1-rubriken.

Hoppa aldrig över en rubriksnivå

Det är också viktigt att dina rubriker följer en hierarkisk ordning. Med det menas att de första underrubrikerna på en sida måste vara H2-rubriker. Inom ett stycke med H2-rubrik, kan du dela in texten ytterligare med H3-rubriker och sedan H4-rubriker.

Hoppa aldrig över en rubriksnivå eller använd fetad text istället för rubrik. Egenformaterade rubriker blir inte korrekt taggade, värderas lägre av Google och gör sidan oläsbar för läsare med hjälpmedel.

Last updated 12 September 2019

Page statistics