Länkar och länktexter

Länkar är ett bra sätt att vägleda användaren genom mycket information och kan hjälpa användaren att hitta på en webbplats. Därför ställer länkar höga krav på redaktören som bör se till att länktexten gör det tydligt för användaren vart länken leder

Länktexten ska tydligt beskriva vart länken tar användaren. Det bästa är om länken heter samma sak som sidan den leder till, men ibland passar rubriken på sidan inte din text. Då kan du behöva komplettera länktexten för att förtydliga varför du hänvisar användaren dit.

Gör länkar beskrivande och specifika

Länktexter ska kunna förstås även om de är tagna ur sitt sammanhang, så att de är tillgängliga för användare med hjälpmedel som skärmläsare. Tänk på länktexter som rubriker som sammanfattar vad läsaren kommer till.

Det är därför god praxis att göra länktexten så specifik och beskrivande som möjligt. Länktexter bör aldrig bestå av generiska fraser som klicka här eller läs mer.

Vi säger inte: 

  • Läs rapporten utan Rapporten "Sverige digitaliserar"
  • Läs mer om erbjudandet utan Erbjudandet Utmaningsdriven innovation 
  • Visa fler utan Visa fler sökresultat  
  • Se hela listan utan Alla finansierade projekt inom erbjudandet Datalabb

Länkar du till en annan webbplats bör du ange det inom parantes i länktexten:

Utvärdering av de strategiska innovationsprogrammen (energimyndigheten.se)

Låt alla länkar öppnas i samma fönster

Alla länkar på vinnova.se bör öppnas i samma fönster - oavett om du länkar till en sida på vinnova.se, en annan webbplats eller ett dokument.

Nuförtiden vill de flesta användare bestämma själva om länken ska öppnas i ett nytt fönster, en ny flik eller samma som de befinner sig i. 

Använd länkar med måtta

Länkar är ofta till hjälp, men de kan också bli ett hinder om de används för mycket. Lägg inte in för många länkar och använd aldrig samma länk flera gånger på en sida.

Last updated 12 September 2019

Page statistics