Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Frukost med FFI: Jämställdhet accelererar transportsystemets omställning

Organised by: FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation Digitalt Fri 28 Apr 2023 at 08:30-09:30

Jämställdhet är en nyckelfaktor för snabb omställning och fortsatt stark konkurrenskraft i fordonsindustrin och transportsektorn. Välkommen på digital frukost med FFI där vi fördjupar oss i vad detta konkret innebär, lyfter framgångsrika exempel och diskuterar hur vi kan accelerera arbetet för jämställdhet i branschen.

Jämställdhet är en central fråga för hela Agenda 2030, Sveriges fordonsindustri och även en avgörande framgångsfaktor för FFI. Men vad innebär det, varför är det viktigt och hur kan vi göra jobbet och skillnad på riktigt? Det vill vi ta möjligheten att under en frukosttimme diskutera tillsammans med er.

Varmt välkomna!

Program och medverkande

 

Tematiska frukostmöten med FFI

Under 2022 lanserade FFI en ny färdplan med de fem delprogrammen Accelerera, Cirkularitet, Nollutsläpp, Trafiksäker automatisering och Transport- och mobilitetstjänster. Med den inriktningen vill vi tydligare möta dagens komplexa samhällsutmaningar, och ytterligare växla upp arbetet för en total omställning av vägtransporter och fordonsindustrin.

Med hjälp av frukostmöten vill FFI tillsammans med er lyfta tematiska frågor, diskutera kritiska framgångsfaktorer och sprida inspirerande exempel. Vi ser fram emot att gemensamt diskutera vad som behövs för att accelerera omställningen!

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Sofia Wieselfors

Programme manager

+46 8 473 31 83

Mer om FFI

Last updated 1 May 2023

Page statistics