pSafeCer_MDH

Reference number 2011-01826
Coordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Funding from Vinnova SEK 3 799 360
Project duration April 2011 - September 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har skapat förutsättningar för en ökad marknad för utvecklare av mjukvaruintensiva säkerhetskritiska komponenter och underlättat kostnadseffektiv introduktion av säkerhetskritiska produkter på nya marknader. Ett ramverk som förväntas underlätta utveckling och certifiering av framtida produkter inom ett brett spektrum av branscher tas sakta men säkert fram. Den starka fokuseringen på industriella demonstratorer är en nyckel till tillämpbara resultat.

Results and expected effects

Projektet har bidragit till framsteg bl.a. genom: - Korsbefruktning av best practices mellan branscher - Breddad marknad för utveckling av funktionssäkerhetsrelaterade system - ökad kostnadseffektivitet med bevarad funktionssäkerhet - ökad uppfyllelse av standarder med bevarad funktionssäkerhet - Tillväxt av den branschöverskridande marknaden för säkerhetskritiska mjukvarukomponenter - Konkurrensfördelar för verktygsleverantörer och industriella användare - Stärkt samarbete industri-akademi - ökat fokus på funktionssäkerhet inom akademisk forskning

Approach and implementation

Baserat på kravinsamlingen i WP1 har MDH lett teknologiutvecklingen inom WP2 och gjort väsentliga bidrag till utveckling av (1) en generisk processmodell för komponentbaserad utvekling och komposerbar certifiering, (2) en generisk komponentmodell som utgör basen för utökningar av ett antal existerande komponentmodeller med konstruktioner som krävs för att de ska kunna stödja komposerbar certifiering och (3) tekniker för komposerbar argumentering för uppfyllelse av funktionssäkerhetskrav.

External links

Officiell webplats för ARTEMIS-projekten pSafeCer och nSafeCer

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.