iCOD - Innovative Customized Offering Design

Reference number 2012-03788
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 471 000
Project duration November 2012 - June 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet har varit att utifrån två ledande företag med kundanpassade funktionsförsäljningserbjudanden, Toyota Material Handeling Group AB och Saab AB, kartlägga och analysera hur kund och funktionsförsäljningsrelaterade krav hanteras, värderas och transformeras till produktrelaterade konstruktionsaspekter. även Siemens Industrial Turbomachinery AB har bidragit. Projektet har resulterat i fördjupad kunskap, inte minst hos företagen, om hur detta sker idag och vilka önskemål de har på att förbättra sitt arbete.

Results and expected effects

Slutsatserna är att företagen behöver PSS-metodstöd för: 1. Systematisk identifiering, utvärdering och kommunikation av aktörers/intressenters flöden av information, produkter och tjänster i ett presumtivt PSS-erbjudande. 2. Systematisk identifiering, utvärdering och kommunikation av aktörers/intressenters behov/krav på ett presumtivt PSS-erbjudande. 3. Att, utifrån ett livscykelperspektiv, utveckla, utvärdera och visualisera potentiella alternativa PSS-erbjudanden i relation till olika aktörers/intressenters behov/krav.

Approach and implementation

Projektet har genomförts av forskare från Linköpings universitet och i nära samarbete med Toyota Material Handeling Group AB och Saab AB och även Siemens Industrial Turbomachinery AB har bidragit. Arbetet har varit uppdelat i 4 arbetspaket; 1. Teoretisk state-of-the-art, 2. Företags state-of-the-art, 3. Analys och 4. Resultatspridning. Det tredje kom att bli integrerat i arbetspaket 1 och 2. Detta då detta föll sig mer naturligt. Vidare resultatspridning i form av forskningsartiklar mm är under produktion.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.