Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Finansinspektionen startar nytt innovationscenter för finansmarknaden

Nu har fintechbolagen fått ett alldeles eget forum att vända sig till med sina frågor, Finansinspektionens nya innovationscenter för finansmarknaden. Det är början på en ny relation med myndigheten för en bransch som ibland upplevt FI som ett hinder för utveckling och innovation.

Tanken är att det nya centret, som drar igång första kvartalet 2018, ska bli en kunskapsnod dit företagen kan vända sig för att få vägledning.

– Det är ingen juridisk rådgivningstjänst eftersom det är något vi varken kan eller vill bedriva, säger Stig Johansson, projektledare och finansinspektör på FI. Det handlar mer om att föra en dialog kring innovation och hur olika regelverk kan tolkas. Vi tror att det kan hjälpa bolagen att känna sig säkrare, men framför allt ser jag det som ett bidrag till FI som organisation eftersom det gör att vi kommer snabbare in i den utveckling som sker just nu och slipper hamna på efterkälken.

Fintech är en av de branscher där det investeras mest inom innovativa startups globalt och FI:s satsning gör miljön i Sverige ännu starkare eftersom regleringar är en sådan viktig del av all fintech. Det stärker helt enkelt Sverige som ekosystem för fintech-tjänster för både nya företag och etablerade, utan att ge avkall på de stabila institutioner som redan finns på plats.

– Potentiell tillväxt och högkvalificerade arbetstillfällen är ena delen. Den andra är att det gör att fler tjänster får möjlighet att nå ut som till exempel billigare bolån, mer transparenta tjänster och mer informativa visualiseringar, vilket gynnar konsumenterna, säger Peter Svensson, projektledare på Vinnova. Vi vet redan att det är mycket experimenterande med många nya affärsmodeller och sätt att sätta upp finansiella tjänster vilket är första förutsättningen för att förändra en marknad.

Nödvändigt steg

Elisabeth Thand Ringqvist, Senior Adviser på NTF Ventures och tidigare vd för Företagarna, tycker att centret är ett nödvändigt, men inte tillräckligt steg framåt.

– Det pågår just nu en kamp i Europa om att bli fintechcentrum och vi vet att andra länder satsat otroligt mycket på att skapa gemensamma inkubatorer och andra typer av klustersamverkan. Jag hoppas att vi fortsätter samtalen med både Tillväxtverket och Vinnova för att säkerställa att Sverige behåller en särposition i Europa som fintechcentrum och det här är det första viktiga steget.

Hon ser Innovationscenter för finansmarknaden som en viktig signal från staten och menar att om de som arbetar där är lyhörda för det som sker blir det enklare att förstå vart marknaden är på väg och även att upptäcka var och om det skaver någonstans.

– Bristen på snabb hjälp har tidigare skapat mycket frustration och stor efterfrågan på att skapa någon form av så kallad regulatory sandbox, en "säker" plats att testa innovationer med mera inom ramarna för lagstiftningen, som finns i många andra länder.

Eftersom FI anser att det mest positiva för bolagen har varit att komma i dialog med myndigheten har man istället valt att koncentrera sig på Innovationscenter för finansmarknaden eftersom det tros gör mest nytta.

– Vår tillsyn är riskbaserad och vi vill ge alla företag förståelse för hur de ska kunna etablera nya tjänster och vad som krävs för att testa dem på marknaden istället för att bjuda in vissa utvalda företag till en sandbox.

Flera roller

Innovationscenter för finansmarknaden kom till som ett resultat av de rundabordssamtal som FI arrangerade förra våren i samarbete med Vinnova och Transformator Design för att kunna utvärdera fintechbolagens behov. Totalt deltog ett 80-tal bolag, både stora och små, etablerade och startups. Där kom det bland annat fram att många bolag till exempel helt undviker att kontakta FI.

– Det är något vi försöker att möta och jag tror att den dialog vi nu har startat kan hjälpa bolagen att känna sig säkrare. Vi kan till exempel bli bättre på att vara tydligare och objektivt förklara vilka möjligheter och skyldigheter som våra olika typer av tillstånd och registreringar möjliggör, säger Stig Johansson.

Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är intressant att FI:s genomgång visar att det är väldigt få tillfällen där nuvarande lagstiftning inte skulle fungera.

– Det betyder att de verkligen har lyssnat på de olika bolag som deltagit i rundabordssamtalen. Myndigheten har också ändrat inställning och insett att de kan ha flera roller – en vägledande och en kontrollfunktion – vilket är ett stort steg.

Text: Karin Wandrell

Policylab

Syftet med policylab är att stärka myndigheters förmåga att möta de frågeställningar och behov som kan uppkomma under innovationsprocessen för innovativa företag inom reglerade branscher.

I så kallade policylab har Vinnova undersökt nya sätt att utveckla regelverk och implementera regelverk såsom tillståndsprocesser, tillsyn och informationsgivning kring föreskrifter, direktiv och regler som styr hur branscher får utvecklas och agera. I uppdraget ingick att Vinnova skulle samverka och stötta bland annat Finansinspektionen inom dess reglering av fintech branschen. Finansinspektionen fick samtidigt ett uppdrag i sitt regleringsbrev att se över hur tillsynen fungerar inom fintech samt att de skulle samverka med Vinnova.

Last updated 11 October 2019

Page manager: Karin Wallton

Page statistics