Young Hive

Reference number
Coordinator Nindev AB
Funding from Vinnova SEK 799 947
Project duration November 2011 - August 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med Young Hive är att förmedla kontakter till kapital genom s.k. crowdfunding för att ta tillvarka på innovationspotentialen och bidra till förståelsen för denna metod, samt skapa en teknisk plattform som kan användas för crowdfunding. Tekniskt och användarmässigt har projektet nått målen och investerare är intresserade av att gå vidare. Kvantitativt i antal projekt pågår fortfarande första driftsåret.

Results and expected effects

Crowdfunding har fått stor spridning, men plattformar med större givarbas har fördel på marknaden vilket hämmar utvecklingen för nya aktörer som YoungHive. Det kräver tid och kraft och en tydlig profil att etablera sig men som affärsidé har projektet rönt intresse från kommersiella investerare.

Approach and implementation

Vi genomförde en gedigen förstudie för att få svar på juridiska/tekniska frågor. Därefter byggde vi den digitala plattform och sökte samarbeten med organisationer som UF och med egna ambassadörer. Vi deltog aktivt i övriga projekt inom programmet, så som Idétouren och Idétåget. Vi fick samarbete och finansieringsgaranti från .SE/Internetfonden. Svårigheten har inte varit i att leverera lösningen, utan att sprida projektet och bygga en stark användarbas vilket kräver fortsatt arbete.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.