Wingquist Laboratory VINN Excellence Centre Stage 4

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Funding from Vinnova SEK 14 000 000
Project duration April 2015 - March 2017
Status Completed

Purpose and goal

Wingquist Laboratory hade som mål att bli ett internationellt forskningscentrum inom virtuell produktframtagning. Centrumet har idag uppnått: A) Bra internationellt nätverk och internationell position B) Tight samarbete med svensk industri C) Nya affärsmöjligheter för industripartners D) Nya produkter och företag i Sverige E) Ökad jämlikhet i forskningsmiljön

Expected results and effects

Wingquist Laboratory har sedan 2007 producerat 92 tidskriftspublikationer, 228 konferenspublikationer, 50 doktorsavhandlingar och ett stort antal industriella utvärderingar, varav 35 har nått en industriell implementering. Idag är 11 företag knutna till centret som industripartners. Ett av dessa är ett spinoff-företag, bildat för kunna kommersialisera forskningsresultat. Över 900 ingenjörer har utbildats i mjukvarupaket som utvecklats inom ramen för centret och använder dem nu i sitt dagliga arbete. De virtuella lösningarna har bidragit till en mer hållbar industri.

Planned approach and implementation

I centrumet finns inbyggda mekanismer för att uppmuntra samarbeten. * Matrisstruktur med fyra forskargrupper och tre tvärvetenskapliga teman * Forskningsfrågor förhandlas fram och formuleras inom teman med akademiska och industriella partners. Frågorna ska vara: - I den tekniska fronten (vetenskapligt utmanande) - Ej företagsspecifika (involvera mer än ett företag) - Allmänna (ska gälla för en mängd olika tillämpningar) * Fokus på den allmänna utvecklingsprocessen och inte på företagsspecifika produkter * Nätverk som överför forskningsresultat till OEM:er

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.