Venture Cup 2010-2011

Reference number
Coordinator Stiftelsen Venture Cup Sverige
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration July 2010 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Mål/huvudområden: Verksamhet Organisation Kvalitetssäkring av processen -Jurysammansättning -Bedömningskriterier -Utbildning Kvinnors entreprenörskap Nationella arbetsområden -Varumärke, samarbete, organisation -IT-struktur -Nationell ekonomifunktion -Alumnidatabas & uppföljning -Tävlingsverktyg -Nationella träffar & benchmarking -Utveckling av tävlingskoncept -Sverigefinal -Paneldebatt -Uppföljning & kontakt med partners -PR/Press, sociala medier, grafisk profil, hemsida & marknadsföring. -Uppdatering av handbok

Results and expected effects

Utbildning 100 utbildningstillfällen 5000 deltagare 100 föreläsare Nätverk och inspirationsevenemang 40 stycken evenemang 5500 deltagare ca 1000 affärsidéer 2500 feedbacktllfällen 20 jurymöten 200 jurymedlemmar 200 inspring 12000 personer 15 forskar doktorander evenemang för 150 100 sammarbetspartners

Approach and implementation

Venture Cups process är uppdelad i fyra steg. Varje steg föregås av utbildning, handlending, inspiration och nätverkande. Efter varje moment åtföljs det av feedback från juryn till deltagarna. Moment 1 Affärsidétävling Moment 2 Utkastaffärsplan Moment 3 Färdig affärsplan (regional affärsplanstävling) Moment 4 nationell affärsplanstävling

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.