iTRANSIT - intelligent TRAffic maNagement System based on ITS

Reference number
Coordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Elektronik, Borås
Funding from Vinnova SEK 11 851 647
Project duration August 2015 - December 2017
Status Completed
Venture Transport Efficiency
Call 2015-00017-en

Purpose and goal

Projektmålen har varit att analysera ett intelligent transportsystem och trafikledning utifrån några definierade perspektiv. Huvudmålen har angetts som: - Kostnadseffektiv och noggrann positionering - En öppen källkod av ett Facility Layer för en ITS station - LDM/GDM. - Omforma en laserskannad karta av testbanan AstaZero till andra kartformat. - Ett informationsaggregerat centralt GDM som kan hantera och övervaka trafiksituationer i realtid och (av)styra fordon för att undvika olyckor. Målen har uppnåtts genom att praktiskt demonstrera alla delar publikt på AstaZero.

Expected results and effects

iTRANSIT-projektet har på ett strukturerat sätt analyserat olika perspektiv för ett intelligent transportsystem och samarbetat tätt med industrin. Det har resulterat i att VCC har fått nytta av projektet inom sitt DriveMe projekt. iTRANSIT har supportat andra projekt avseende kommersiella komponenter för positionering till mycket billig kostnad. Carmenta AB har stöttat projektet med sina produkter som har kunnat utvecklats vidare och de arbetar nu med att ta fram en kommersiell produkt för ett multimodalt C-ITS - TrafficWatch(TM). ÅF har använt resultatet i nya projekt.

Planned approach and implementation

Projektet har organiserats i 5 arbetspaket där SP, VCC & AZ varit arbetspaketsledare och drivit arbetet. Arbetspaketen har samarbetat väl och resultat har delats mellan alla arbetspaket. Resultat har sedan praktiskt demonstrerats i arbetspaket 5 på testbädden AstaZero. Projektforskning och resultat har publicerats både för konferenser men också i vetenskapliga publikationer med peer-review förfarande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.