Integrated Duct Aerodynamics

Reference number 2015-01586
Coordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Funding from Vinnova SEK 1 930 000
Project duration May 2015 - February 2018
Status Completed

Purpose and goal

Inom IDA har olika CFD-metoder för att analysera en integrerad kompressorkanal utvärderats. En av GKN konstruerad kompressorkanal har provats och resultaten har använts för validering inom IDA-projektet. En föreslagen metodik baserad på DDES för verifierande analys har föreslagits för vidare utveckling. Påverkan av variation i mängden avtappad luft på strömningen i kompressorkanalen har identifierats och risken för gränsskiktsavlösning i kanalen under operation vid delvarv har kunnat bedömas. Fördelarna med ett fullt ut integrerat designkoncept har inte kunnat bedömas.

Expected results and effects

Chalmers har arbetat fram en metodik för numerisk analys av integrerade kompressorkanaler. DDES har föreslagits som en balanserad kompromiss mellan noggrannhet och hastighet. DDES har implementerats i koden G3D::FLOW och testkörts på delar av testriggen ENYA på GKN. DDES-analys med G3D::FLOW tar idag för lång tid för att konkurrera med RANS (state-of-the-art). Risken för gränsskiktsavlösning i kanalen under operation med hög luftavtappning har kunnat bedömas utifrån RANS-resultat.

Planned approach and implementation

Det planerade samarbetet med Loughborough University kring test för validering av CFD-metoder blev inte av under IDA-projektet. Istället nyttjas framgångsrikt testdata från GKN-riggen ENYA. Under 2017 sökte och beviljades Chalmers och Loughborough ett gemensamt CfP-projekt (Call for Proposals) inom Clean Sky 2 WP6 för arbete kring integrerade kompressorkanaler med luftavtappning. Utvecklingen av DDES-modellen i G3D::FLOW tog längre tid än planerat och de långa analystiderna gjorde att målet att utvärdera en komplett integrerad kompressorkanal med DDES inte uppnåddes.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.