Innovation in Mind 2013

Reference number 2013-04756
Coordinator Lunds universitet - Forskningsservice
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration February 2013 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Utgångspunkten för Innovation in Mind är att all innovation börjar i det mänskliga medvetandet och med gränsöverskridande möten mellan olika kunskapsområden, mellan resurser och behov, mellan fråga och svar. Innovation in Mind är en arena för sådana möten. Syftet är att sätta fokus på innovationer och förutsättningarna för att de ska kunna uppstå, att uppmuntra nya tankebanor, att bidra till ett bättre innovationsklimat och att vara en katalysator som sätter fart på nya samarbeten och konstellationer.

Results and expected effects

IIM är en motvikt till den tilltagande specialiseringen och verkar för konstruktiva möten mellan kunskapsområden. Arrangemanget ger dagens och morgondagens ´thinkers, doers & movers´ möjlighet att mötas kring innovationsrelaterade frågor av gemensamt intresse samt ger nya perspektiv på viktiga framtidsfrågor. Arenan IIM ger därmed möjlighet till nya kunskapskonstellationer som kan bli grunden till nya innovationer. det finns flera exempel på att detta. Ca 800 deltagare på plats, 1/3 kom från länder utanför Europa. 10st internationella talare samt 30 breakouts sessions.

Approach and implementation

IIM varar i två dagar. Första delen består av plenarföreläsningar med utblickar, perspektiv och framtidsvisioner av internationellt framstående talare. Andra delen består av ett 30-tal breakout sessions, arrangerade i samarbete med samarbetspartners från forskning, näringsliv, offentlig sektor och kulturliv. Sessionerna genomförs i sex parallella spår Society 1 o 2, Strategy, Technology, Body och Open Track. Dessutom bl.a. matchmaking, innovatörsmässa, konstinstallation, framtidens mat m.m.

External links

www.innovationinmind.se

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.