Innovation Immersion Program- KTH

Reference number 2014-06231
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Innovation
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration December 2014 - June 2015
Status Completed

Purpose and goal

Under våren har projektet och arbetet med IIP haft stora framgångar och sammarbetet mellan UIUC och KTH har utvecklats. IIP är idag ett prioriterat studentprojekt på KTH. Ytterligare ett positivt utfall är att NTU som är ett av sammarbetsuniversiteten i IIP, numera är ett av KTH´s strategiska partneruniversitet. Företagen som bidrog med case är mycket nöjda.

Results and expected effects

The IIP Convention hade tydliga framgångar tidigare år, vilket lockade många studenter och deltagare. Antalet deltagare vid årets Convention var dubbelt så många som förra året. Den genomsnittliga feedbacken har varit mycket positiv och relationer har skapats under terminens gång såväl mellan olika studenter med varierade kompetenser, de olika universiteten men också mellan utbildning och näringsliv.

External links

http://innovationimmersion.net/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.