Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vinnova Sveriges mest hälsofrämjande arbetsgivare

Published: 9 May 2019

Vinnova får utmärkelsen Mest hållbara arbetsgivare. Det är Nyckeltalsinstitutet som uppmärksammar myndighetens hälsofrämjande arbete. Ett arbete som även ger Vinnova vinsten i kategorin Bästa hälsoindex.

Leif Callenholm, ställföreträdande generaldirektör interna frågor, och Karolina Lirón Källåker, HR-chef, tar emot Vinnovas pris som Mest hållbara arbetsgivare.

- Vi är väldigt glada för denna utnämning med tanke på vårt långsiktiga och systematiska arbete mot målet att vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara medarbetare, säger Karolina Lirón Källåker, HR-chef på Vinnova.

Utmärkelsen baseras på insamlad data från arbetsgivare om 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor. Där konstaterar Nyckeltalsinstitutet att Vinnova är ett föregångsexempel vars omfattande hälsofrämjande arbete medför höga frisktal och låga sjuktal. Utöver en gedigen satsning på friskvård i både arbetstid och pengar, har Vinnova starkt fokus på hållbara medarbetare.

- Vårt uppdrag kräver en inkluderande miljö som främjar tillit och självledarskap. Vi arbetar sedan flera år med värderingar som i vardagen hjälper oss att tillsammans utveckla såväl verksamheten som varandra. Vi jobbar i små arbetsgrupper, i snitt sju medarbetare per chef, och cheferna har kontinuerliga avstämningar med sina medarbetare. Dessa samtal medför även att vi kan fånga upp tidiga signaler på arbetsbelastning och stress, säger Karolina Lirón Källåker.

Vinnova tar emot utmärkelsen vid Stora nyckeltalsdagen 9 maj.

Om utmärkelsen och Nyckeltalsinstitutet

Utmärkelsen baseras på insamlad statistik från 2018, med data från 330 företag och organisationer med sammanlagt cirka 700 000 medarbetare. Nyckeltalsinstitutet gör kartläggningar och systematiska mätningar som ger arbetsgivare överblick kring arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa. Nyckeltalen summeras i tre index, och den organisation som sammantaget rankas högst erhåller utmärkelsen Mest hållbara arbetsgivare.

Här är arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i landet (pressrelease från Nyckeltalsinstitutet)

Kontaktperson

Karolina Lirón Källåker

HR Director

+46 8 473 32 06

Last updated 22 April 2021

Page statistics