Cirkulär ekonomi - från ord till (upp)handling!

Publicerad: 22 november 2019

Se det webbsända seminariet om hur upphandling kan bli ett verktyg att driva omställning till en cirkulär ekonomi.

Senast uppdaterad 22 november 2019

Statistik för sidan