Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens? - seminarium

Uppdaterad: 5 juli 2018 | Publicerad: 2 juli 2018

Utvecklingen inom artificiell intelligens går snabbt. Vad behöver göras för att Sverige ska ta tillvara potentialen? Hur kan vi med hjälp av AI stärka näringslivets konkurrenskraft, utveckla välfärden och möta samhällsutmaningar? Seminarium inspelat 2 juli 2018 i Almedalen. Deltagare: - Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo - Claes Lundström, docent Linköpings Universitet, forskningschef Sectra och arenaledare AIDA - Helena Samsioe, vd och grundare, GLOBHE - Tord Hermansson, direktör Volvo Cars - Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer Näringsdepartementet - Margareta Groth, enhetschef industriell utveckling Vinnova - Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg, tillträder som generaldirektör för Vinnova 20 augusti 2018 - Karin Sevedag Tell, moderator och kommunikationsdirektör Vinnova