Visionsdriven hälsa - informationsmöte

Uppdaterad: 15 juni 2018 | Publicerad: 28 maj 2018

Webbsändning från informationsmöte om Vinnovas utlysning Visionsdriven hälsa. Utlysningen vänder sig till aktörer som vill lösa en komplex hälsoutmaning genom att skapa en kraftfull vision och en organisation där olika aktörer samverkar, visionsdrivet och flexibelt. Inspelat på Klara strand i Stockholm, 28 maj 2018.

Mer om utlysningen

Stängde 2 oktober 2018
Stängde 2 oktober 2018
<p>Satsning som ska förnya ekosystemet för innovation inom vård och hälsa med&nbsp; tydliga och väl förankrade mål och nya dynamiska organisationsformer</p>