Kan vi stärka offentlig sektors innovationsförmåga genom misslyckanden? - Ja, om vi lär av dem

Uppdaterad: 21 juni 2018 | Publicerad: 14 juni 2018

Innovation är en process där misslyckande och framgångar är sammanflätade. Inom det offentliga finns ofta en nollfelskultur som begränsar möjligheterna att utmana det befintliga och pröva nya sätt att lösa uppdragen på. Seminariet behandlar vilken betydelse detta har för möjligheterna att stärka innovationsarbetet i offentlig verksamhet, och hur kan man bygga en kultur som accepterar att det inte alltid går som man tänkt sig. Det presenteras bl.a. hur innovationsledning bedrivs i Helsingborgs stad, Nacka kommun och Stockholms stad. Seminariet arrangerades av Vinnova och SKL och ägde rum den 14 juni 2018 på Kulturhuset i Stockholm i samband med pop up-utställningen av Museum of Failure.