I riktning mot en hållbar välfärd: innovation och Agenda 2030

Uppdaterad: 28 februari 2018 | Publicerad: 22 februari 2018

Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen och vd för Global Utmaning, ger en fördjupad inblick i Agenda 2030 och vilken roll forskning och innovation har i förverkligandet av de globala hållbarhetsmålen. Inspelat på seminarium om satsningar inom regionala tillväxtområden hos Vinnova 22 februari 2018.

Mer om erbjudandet Vinnväxt

Senast uppdaterad 28 februari 2018

Statistik för sidan