Innovativa startups och Social innovation - om Vinnovas erbjudanden

Uppdaterad: 17 januari 2018 | Publicerad: 15 januari 2018

Anna Edwall, programledare på innovationsmyndigheten Vinnova, berättar om finansieringserbjudandena Innovativa Startups och Social innovation. Sista ansökningsdag är 6 mars respektive 8 mars 2018. Innovativa Startups riktar sig till unga företag med innovativa affärsidéer med stor kommersiell potential. Företag kan ansöka om finansiering för att till exempel ta fram prototyp, demoversion eller affärsmodell för en innovation. Social innovation riktar sig till verksamheter med nya smarta lösningar på komplexa sociala problem. Verksamheter kan ansöka om finansiering för att utveckla och testa lösningar för ett inkluderande samhälle.

Läs mer om erbjudandena och hur ni ansöker

Stängde 6 mars 2018
Stängde 6 mars 2018
<p>För unga företag med internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer i faser där annan finansiering är svår att få.</p>
Stängde 8 mars 2018
Stängde 8 mars 2018
<p>Stödjer verksamheter med nya smarta lösningar på komplexa sociala problem. Sök bidrag för utveckling och test av lösningar för ett inkluderande samhälle.</p>