IKT-samarbete med Sydkorea - informationsmöte

Uppdaterad: 2 februari 2018 | Publicerad: 31 januari 2018

Webbsändning från informationsmöte om ökade samarbetsmöjligheter inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) mellan Sverige och Sydkorea. Under mötet informerade Vinnova om de möjligheter som finns inom ramen för EUREKA-nätverksprojekt, klusterprojekt och Eurostarsprojekt; populära verktyg för marknadsnära internationella utvecklingsprojekt med syftet att ta fram nya innovativa produkter och tjänster.

Relaterad information

<p>Eureka stärker den europeiska industrins konkurrenskraft och skapar samarbeten mellan företag och forskare.</p>
<p>Inom Eurostar kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt.</p>