Utmaningsdriven innovation 2017-2018

Publicerad: 8 december 2017

Utmaningsdriven innovation är en satsning för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan. Lösningar som utvecklas ska bidra till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Projekt kan till exempel fokusera på allt ifrån klimatförändringar och hälsoutmaningar till ojämlikhet och ojämnt fördelade resurser.