Finansiering inom IKT och hälsa i Horisont 2020 - informationsmöte

Uppdaterad: 4 december 2017 | Publicerad: 30 november 2017

Informationsmöte om finansieringsmöjligheter i Horisont 2020 med fokus på kombinationen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och life science/hälsa. Inspelat 30 november 2017 hos Vinnova.

Senast uppdaterad 4 december 2017

Statistik för sidan