Seminarium om innovationsledning för hållbar stadsutveckling

Uppdaterad: 18 oktober 2017 | Publicerad: 17 oktober 2017

Webbsändning från seminarium om innovationsledning. Vinnova, RISE och IQ Samhällsbyggnad bjuder in till diskussion hur Sveriges städer och stadsförvaltningar kan ta en ledarposition i innovationsarbetet. I Del 1 pratar Anna-Karin Stoltz Ehn, RISE, om samverkan mellan innovationsplattformar och Jonas Bylund, IQ Samhällsbyggnad, om JPI Urban Europe. I Del 2 kan man lyssna till Anna Lexelius, Tillitsdelegationen, om tillitsstyrning. Del 3 berör innovationsledning i Ängelholms kommun, berättat av Lilian Eriksson och Cecilia Nelander Olsson.