Offentlig upphandling och innovation - ett seminarium om att hantera möjligheter och fallgropar

Uppdaterad: 27 oktober 2017 | Publicerad: 25 oktober 2017

Är offentlig upphandling alltid ett nödvändigt ont, eller kan det hjälpa ett projekt? Hur kan man ta tillvara möjligheterna och undvika problemen? Seminarium den 25 oktober 2017 samarrangerat av Vinnova och Upphandlingsmyndigheten.

Senast uppdaterad 27 oktober 2017

Statistik för sidan