Inspirationsmöte om Vinnväxt - hållbar tillväxt i regioner

Uppdaterad: 18 oktober 2017 | Publicerad: 2 oktober 2017

Inspelning från möte hos Vinnova 5 oktober 2017. Del ett av inspelningen behandlar syftet med Vinnväxt-programmet och den aktuella utlysningen. Det ges information om bland annat ansökans innehåll, Vinnovas krav samt ansöknings- och bedömningsprocessen. Presentationen innehåller också information om vad Agenda 2030 innebär för Vinnova och Vinnväxt. I del två av inspelningen delar Karolina Winbo, före detta processledare för Automation Region, med sig av sina erfarenheter från ansökningsprocessen och uppstarten av ett Vinnväxtinitiativ.

Senast uppdaterad 18 oktober 2017

Statistik för sidan