Framtidens metoder för innovativ idé- och konceptutveckling

Uppdaterad: 4 oktober 2017 | Publicerad: 23 mars 2017

Seminariet behandlar uppslag till framtidens metoder för hur innovativ idé- och konceptutveckling kan bedrivas. Exempel från både forskningsfronten och från ledande svenska företag diskuteras.

Senast uppdaterad 4 oktober 2017

Statistik för sidan