Vinnväxt – hållbar tillväxt i regioner: om erbjudandet

Uppdaterad: 22 februari 2018 | Publicerad: 20 september 2017

Det här erbjudandet syftar till att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. Utlysningen har ett starkt fokus på initiativens bidrag till omställning och förnyelse av svenskt näringsliv. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer.

Till erbjudandet

Senast uppdaterad 22 februari 2018

Statistik för sidan