Skapa utrymme för okonventionellt tänkande - ett blixttal om innovation

Uppdaterad: 23 oktober 2017 | Publicerad: 12 september 2017

Mattias Langeström är ansvarig för Skatteverkets innovationsteam. Teamet arbetar för att tillgodose de behov som medborgare och företag kommer ha i framtiden med hjälp av nya digitala möjligheter. Filmen är en av sju som spelades in i samarbete mellan Vinnova och eSam den 12 september 2017.