Informationsmöte om samarbetsmöjligheter med Chile inom EUREKA

Uppdaterad: 18 oktober 2017 | Publicerad: 24 augusti 2017

Informationsmöte den 24 augusti 2017 om samarbetsmöjligheter för forsknings- och utvecklingsprojekt med Chile inom EUREKA-programmet. Vid mötet gavs även råd tips hur man skriver en ansökan till nätverksprojekt inom EUREKA.

Senast uppdaterad 18 oktober 2017

Statistik för sidan