Social innovation mot segregation

Uppdaterad: 3 oktober 2017 | Publicerad: 20 juni 2017

Informationsmöte om Vinnovas satsning Social innovation mot segregation. Inom satsningen finansieras innovationslabb som har potential att öka inkluderingen och bryta utanförskapet, och därigenom skapa långsiktig social nytta för individer och samhälle.

Senast uppdaterad 3 oktober 2017

Statistik för sidan