Cirkulär och biobaserad ekonomi - vad Vinnova gör

Uppdaterad: 25 juni 2018 | Publicerad: 20 februari 2017

Här får du en glimt av vad Vinnova gör inom området Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Läs mer om cirkulär och biobaserad ekonomi

Cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av Vinnovas största fokusområden. Här kan du läsa mer om våra satsningar inom området

<p>Har ni en projektidé som bidrar i arbetet med att ställa om till cirkulärt och biobaserat?</p>