Cirkulär och biobaserad ekonomi - vad Vinnova gör

Uppdaterad: 5 december 2017 | Publicerad: 20 februari 2017

Här får du en glimt av vad Vinnova gör inom området Cirkulär och biobaserad ekonomi.