Utvärderingar

Varje år publicerar vi ett antal rapporter som utvärderar våra insatser. Utvärderingarna görs av externa experter och undersöker om programmen gett de resultat och effekter som eftersträvades.

Utvärderingarna används som underlag

Utvärderingarna används framför allt som underlag när vi utvecklar vår verksamhet – allt från övergripande prioritering och planering till konkreta förbättringar av en pågående satsning.

Nyfiken på våra utvärderingar?

Du hittar dem på vår webbplats om utvärderingar.

Alla våra utvärderingar