Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så utvärderar vi vårt arbete

Varje år publicerar vi ett antal rapporter som utvärderar våra insatser och analyserar de långsiktiga effekterna av vårt arbete.

Så utvärderar vi resultat från enskilda program

Våra utvärderingar görs som regel av externa experter och undersöker om programmen kunnat genomföras som avsett och gett de resultat och effekter som eftersträvades.

Utvärderingarna används framför allt som underlag när vi utvecklar vår verksamhet – allt från övergripande prioritering och planering till konkreta förbättringar av en pågående satsning.

Se alla våra utvärderingar

Så analyserar vi de långsiktiga effekterna av vårt arbete

Våra effektanalyser görs ofta av externa experter och studerar effekterna av våra insatser, ofta ett flertal kompletterande inom ett visst område. Varje år tar vi fram två effektanalyser på uppdrag av regeringskansliet.

Effektanalyserna ska på sikt täcka hela vår verksamhet och belysa olika effektperspektiv. De används både för policydiskussioner och internt utvecklingsarbete.

Se alla våra effektanalyser

Senast uppdaterad 20 december 2018

Sidansvarig: Daniel Johansson

Statistik för sidan