Så utvärderar vi vårt arbete

Varje år publicerar vi ett antal rapporter som utvärderar våra insatser och analyserar de långsiktiga effekterna av vårt arbete.

Resultat från enskilda program

Våra utvärderingar görs av externa experter och undersöker om programmen gett de resultat och effekter som eftersträvades.

Utvärderingarna används framför allt som underlag när vi utvecklar vår verksamhet – allt från övergripande prioritering och planering till konkreta förbättringar av en pågående satsning.

Långsiktiga effekter av vårt arbete

Våra effektanalyser görs ofta av externa experter och studerar de långsiktiga effekterna av vår verksamhet. Varje år tar vi fram två omfattande effektanalyser.

Effektanalyserna ska på sikt täcka hela vår verksamhet och belysa olika effektperspektiv. De används både för policydiskussioner och internt utvecklingsarbete.

Nyfiken på våra rapporter?

Du hittar våra effektanalyser och utvärderingar i vårt bibliotek av publikationer och e-böcker.

Publikationer och e-böcker