Effektanalyser

Våra effektanalyser görs ofta av externa experter och studerar de långsiktiga effekterna av vår verksamhet. Varje år tar vi fram två omfattande effektanalyser.

 

Vad används analyserna till?

Effektanalyserna ska på sikt täcka hela vår verksamhet och belysa olika effektperspektiv. De används både för policydiskussioner och internt utvecklingsarbete.

Nyfiken på våra analyser?

Du hittar dem på vår webbplats för effektanalyser.

Alla våra effektanalyser