Utgiven
2010-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2010:08
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
24
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02669
Ämne
Ledning och organisering, Tjänster

Innovationer som utvecklas i arbetet av organisationens medarbetare och i samarbetande nätverk är sannolikt mycket betydelsefulla, men negligeras ofta. I tjänsteföretag, som sällan har FoU-avdelning eller ens en FoU budget, är detta speciellt viktigt. Mer kunskap behövs om hur tjänsteverksamhet kan ledas och organiseras så att medarbetarnas erfarenheter, kompetens och utvecklingsidéer bidrar till nya eller förbättrade arbetsprocesser och tjänsteerbjudanden. Vinnova satsar drygt 40 miljoner kronor på 10 projekt kring vinnande tjänstearbete. I denna skrift presenteras projekten i korthet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (298 kB)