Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnande tjänstearbete

Tio forsknings- & utvecklingsprojekt om ledning och organisering av tjänsteverksamhet

Bokomslag Vinnande tjänstearbete
Utgiven
2010-juni
Serienummer
VI 2010:08
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
24

Innovationer som utvecklas i arbetet av organisationens medarbetare och i samarbetande nätverk är sannolikt mycket betydelsefulla, men negligeras ofta. I tjänsteföretag, som sällan har FoU-avdelning eller ens en FoU budget, är detta speciellt viktigt. Mer kunskap behövs om hur tjänsteverksamhet kan ledas och organiseras så att medarbetarnas erfarenheter, kompetens och utvecklingsidéer bidrar till nya eller förbättrade arbetsprocesser och tjänsteerbjudanden. Vinnova satsar drygt 40 miljoner kronor på 10 projekt kring vinnande tjänstearbete. I denna skrift presenteras projekten i korthet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan