Vart tog dom vägen?

Uppföljning av forskare och forskning vid nedläggningen av Arbetslivsinstitutet

Utgiven
2007-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2007:15
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-01-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
40
Författare
Lennart Sturesson & Per Tengblad
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering

På FAS och Vinnovas uppdrag genomförde Arbetslivsinstitutet (ALI) under 2006–2007 en bred kartläggning av hela den svenska arbetslivs-forskningen. Genom Riksdagens beslut om avveckling av ALI kunde dock inte kartläggningen och analysen genomföras i sin helhet.

I kartläggningen uppskattades mängden arbetslivsforskning utförd i Sverige 2005 till att motsvara ca 1 500 årsarbeten. ALI var en av de absolut största aktörerna inom området med en forskning motsvarande ca 170 årsarbeten (11 %) fördelat på 285 forskare. FAS och Vinnova har därför uppdragit åt ATK Arbetsliv att komplettera den tidigare kartläggningen med en analys vilka effekter nedläggningen av ALI har på det totala antalet forskare inom arbetslivsområdet. Genom kontakter med bland annat ALIs avvecklingsmyndighet redovisar ATK i föreliggande rapport en översiktlig bild av vart forskarna och forskningsstödjande personal vid ALI har tagit vägen. I fokus är ALIs forskande uppgifter och inte de verksamheter som handlat om kunskapsförmedling med mera.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (186 kB)