Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utbildning, forskning och samverkan

Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley? Utgivare: SNS förlag

Bokomslag Utbildning, forskning och samverkan
Utgiven
2014-mars
Serienummer
Utgivare
SNS Förlag
Författare
Arthur Bienenstock - Stanford University Sylvia Schwaag Serger - Vinnova Mats Benner - Lunds universitet Anne Lidgard - Vinnova
ISBN
978-91-86949-54-9
ISSN
Antal sidor
95

Universiteten och högskolorna är verksamma i en snabbt föränderlig värld. Än så länge står sig de svenska universiteten förhållandevis bra i den internationella konkurrensen men de sätts under allt hårdare press. Svenska universitet och högskolor spelar en viktig roll i det svenska samhället och kraven på att de ska bidra till samhällsutvecklingen och ekonomin är stora. Vad kan de då göra för att höja kvaliteten och bevara, eller till och med öka, sin attraktionskraft?

För att besvara denna fråga har författarna jämfört svenska universitet och högskolor med två av världens mest framgångsrika universitet, Stanford University och University of Californa Berkeley. De har identifierat de faktorer som gjort det möjligt för de båda universiteten att förena världsledande undervisning, forskning och genomslag i samhället i stort, och menar att Sverige har mycket att lära. Exempelvis krävs en bättre koppling mellan forskning och utbildning, tydliga karriärvägar, mer rörlighet och större transparens vid rekrytering av personal samt skärpt fokus på undervisning.

Rapporten ger värdefulla inblickar i hur Stanford och Berkeley fungerar och hur svenska universitet kan inspireras och lära av dem.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan