Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Tjänsteinnovationer för tillväxt - Regeringsuppdrag
Utgiven
2010-maj
Serienummer
VP 2010:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Ulf Blomqvist, Erik Borälv, Magnus Cedergren, Cassandra Marshall, Irenen Martinsson, Lennart Norgren & Cecilia Sjöberg - Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
48

Sveriges Regering har genom Näringsdepartementet initierat ett arbete som ska resultera i en nationell strategi för tjänsteinnovationer. Vinnova välkomnar Näringsdepartementets initiativ och som en viktig komponent i det arbetet har Vinnova uppdragits att beskriva hur myndigheten stöttar utveckling och kunskapsuppbyggnad inom området. Vinnova ger i denna rapport en bild av de insatser som genomförts under åren från och med 2005 till och med 2009, samt en beskrivning av framtida utmaningar och möjligheter inom tjänsteinnovationsområdet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan