Utgiven
2010-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VP 2010:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
48
Författare
Ulf Blomqvist, Erik Borälv, Magnus Cedergren, Cassandra Marshall, Irenen Martinsson, Lennart Norgren & Cecilia Sjöberg - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2010-00997
Ämne
Tjänster, Om Vinnova

Sveriges Regering har genom Näringsdepartementet initierat ett arbete som ska resultera i en nationell strategi för tjänsteinnovationer. Vinnova välkomnar Näringsdepartementets initiativ och som en viktig komponent i det arbetet har Vinnova uppdragits att beskriva hur myndigheten stöttar utveckling och kunskapsuppbyggnad inom området. Vinnova ger i denna rapport en bild av de insatser som genomförts under åren från och med 2005 till och med 2009, samt en beskrivning av framtida utmaningar och möjligheter inom tjänsteinnovationsområdet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (301 kB)