Utgiven
2010-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VP 2010:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
48
Författare
Ulf Blomqvist, Erik Borälv, Magnus Cedergren, Cassandra Marshall, Irenen Martinsson, Lennart Norgren & Cecilia Sjöberg - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2010-00997
Ämne
Tjänster, Om Vinnova

Sveriges Regering har genom Näringsdepartementet initierat ett arbete som ska resultera i en nationell strategi för tjänsteinnovationer. Vinnova välkomnar Näringsdepartementets initiativ och som en viktig komponent i det arbetet har Vinnova uppdragits att beskriva hur myndigheten stöttar utveckling och kunskapsuppbyggnad inom området. Vinnova ger i denna rapport en bild av de insatser som genomförts under åren från och med 2005 till och med 2009, samt en beskrivning av framtida utmaningar och möjligheter inom tjänsteinnovationsområdet.